NKT

Nelli Kalikova Tervisekeskus 


Pakume tugiteenuseid ja ravi HIV/AIDSiga elavatele ning narkosõltuvuse all kannatavatele inimestele ja nende lähedastele. Alustasime oma tegevust 1994. aastal AIDS-i Tugikeskusena. Tänaseks oleme kasvanud laiahaardeliseks ja mitmekülgseks tugikeskuseks, mis lisaks ravi- ja tugiteenustele tegeleb ka HIV/AIDSi ja narkosõltuvusega seotud ennetustöö, teavitamise ja konsultatsioonidega. Teeme ka tihedat koostööd avaliku-, era-  ja kolmanda sektoriga.

Nelli Kalikova Tugikeskuse all pakub tugiteenuseid AIDSi Tugikeskus, raviteenuseid Tervisekeskus Elulootus ning keskuse all tegutseb ka Eesti HIV-Positiivsete Ühendus ESPO.

Nelli Kalikova Tervisekeskus


Aadress

Paldiski mnt 36a, 10612 Tallinn 

Telephone

+372 6 464 012 

FacebookYouTube

MTÜ AIDSi Tugikeskus

Registrikood 80085789 

OÜ Tervisekeskus Elulootus

Registrikood 10820282

Terviseameti tegevusluba: L123456 

MTÜ Eesti HIV Positiivsete ühendus ESPO

Registrikood 80079292 

© 2024 Nelli Kalikova Tervisekeskus | Kõik õigused kaitstud.