BLOGI

Kokkuhoiupoliitika nõuab kompetentsi. 25.06.2024


Paistab, et tänavu on rahamured meil kõigil. Valitsus otsib, kus saab kokku hoida, kus leida raha

riigikaitseks, lihtinimene mõtleb, kuidas ots otsaga kokku saada, millest loobuda ja mida võib endale veel

lubada. Ametnikud koostavad nimekirju, kus valdkonnast või mis tegevustest saab tükikesi kärpida, et

oleks millest kõrgemalseisvatele otsustajatele raporteerida. Selles kokkuhoiutuhinas unustatakse ära lihtne

talupojatarkus, mis ütleb, et seemnekartulit ära ei anta, külvivilja tuleb hoida külvini ja peab arvestama, et

rumalalt müüdud või ära antud vili toob tulevikus mitmekordse kahju või jääme hoopis nälga..


Meie elu on keerulisem. Meie tegude ja tagajärgede arvestamine nõuab teadmisi, kogemust, hoolikat

läbimõtlemist. Värske näide sellest, kuidas ebakompetentne kokkuhoiuotsus võib viia korvamatu kahjuni,

on uuel Tallinna linnavalitsusel varnast võtta. Paar nädalat tagasi käis värske linnapea välja plaani kuidas

hoida kokku 124 000 eurot narkosõltlaste asendusravi arvelt. Info oli väga tagasihoidlik, mõnes

meediaväljaandes oli see korraks läbi lipsanud, seletusi või põhjendusi ei avaldatud. Nimelt on juttu

Lääne -Tallinna Keskhaigla (LTKH) metadooni asendusravi kabinetist, kus on arvel 50 inimest, kes

vajavad seoses opiaadisõltuvusega pidevat metadooni asendusravi. Puuduliku info tõttu asendusravi

keskustes tekkis narkoennetajate seas ärevus, teadmatus, mis saab sellest tööst. Põhjus ei ole selles, et

inimesed jäävad tööta, nad kõik on spetsialistid ja kindlasti leiavad endale rakendust ja võib-olla isegi

tasuvamat tööd. Nende palgad on vaatamata raskele tööle väga tagasihoidlikud ja vaevu küünivad eesti

keskmise palgani. Kuna selle valdkonna töötajad on enamasti pikaajalise kogemusega, teavad nad väga

hästi, kui palju läheb ühiskonnale maksma „vabal rohumaal“ peetav sõltlane.

Arvud on tavaliselt igavad , kuid ma palun lugejalt veidi kannatust ja meie silmi ees avaneb ulmeline

arvude meri.Tüüpiline sõltlase eluratas kulgeb nii:

vargus-narkootikumi ost ja tarvitamine-uus vargus-vangla-väljumisel uus vargus ja jälle vangla.

Sellest surnud ringist ilma kõrvalise abita välja ei saa. Ja siin tulevad appi ravi-ja rehabilitatsiooni

töötajad. Positiivse tulemuse saavutamine ei ole kerge, esineb tagasilangusi ja uuesti ravi ja jälle

rehabilitatsioon. Kuid tervikuna on see tegevus väga tulemusrikas. Peaaegu iga sõltlane on olnud vanglas

5-6-7 korda, mõned ka üle 10 korra. Vangla sõltuvust ei ravi ja esimene samm peale vanglat on reeglina

diileri poole. Kui selline inimene satub ravile ja rehabilitatsiooni siis asendusravi tõttu langeb tal ära

illegaalse narkootikumi vajadus ja selle tõttu langeb ka ära kriminaalse käitumise vajadus. Paranevad

perekonna suhted, minnakse tööle, tekib motivatsioon elada normaalset elu.


Aastatega on kahjuks kujunenud nii, et narkoennetus on alati olnud alarahastatud, Üks ravipäev maksab 7

eurot, ambulatoorse rehabilitatsiooni päev 2 (!) eurot. Tegelik vajadus oleks vähemalt 4-5 korda suurem,

kuid isegi sellisel juhul ei jõua need summad sõltlaste kriminaalsete väljaminekuteni. Ülaltoodud arvestus

on väga skemaatiline. Nende kulude hulka ei ole arvestatud sõltlastel esinevad haigused (HIV, sepsis,

üledoosid jms), purunenud ja laostatud perekonnad, tööga teenimata jäänud tulu ja mitmed muud faktorid.

Ma saan aru, et ametnik, kes otsib eelarves kokkuhoiukohti, võib neid üksikasju mitte teada, kuigi peaks.

Kuid küsida nõu asjatundjatelt on tema otsene kohustus.

Ja veel üks kirsike tordil. Viimane meediast tulnud info oli see, et LTKH metadoonikabineti ülalpidamine

jääb haigla kanda. Arvatavasti otsustetegijad ei ole kursis, et aastaid üritati asendusravi „sokutada“

haiglatele ja viimased tõrjusid seda mõtet nagu tuld. Nende vastuseis on arusaadav: sellist rasket

kontingenti, kes kaldub varastama, režiimi rikkuma, häirima haigla või polikliiniku suhteliselt

rahumeelset õhkkonda, ei olnud ühegi haigla juhtkonnale meelt mööda isegi kui rahastamine tuli mujalt.

Ainsana oli nõus seda tööd tegema Lääne-Tallinna Keskhaigla ja tegi seda hästi, kuid see oli ka mitme

aasta töö vili. Rahastus tuli Tervise Arengu Instituudilt ja Tallinna Linnavalitsuselt. Ja nüüd tänutäheks

raske ja ennastsalgava töö eest saadakse ka kingitus, milleks on siis rahastamine oma haigla taskust.

Ma väga loodan, et linnaisad loevad seda kirjutist. Minu sõnum on see, et narkosõltlaste ravi ja

rehabilitatsioon on erakordselt hea investeering, mis toob tulu linnale ja ühiskonnale ja seda mitte

protsentides vaid kordades. Ükski tõeline ärimees ei oleks iialgi uskunud, et selline tootlikkus on

võimalik...

Lõpetuseks väike soovitus eelarve kokkuhoiuks. Vaadake üle ebaloomulikult kõrged palgad

mõnes valdkonnas. Oleme praegu veel suhteliselt vaene riik ja ka kõrgete juhtide palgad peaks olema

tagasihoidlikumad. Üüratud lahkumishüvitised ka isikutele, kes ei saanud oma tööga hakkama, riivavad

tavalise inimese õiglustunnet. Vaadake üle paljude riigiasutuste koosseisud, sealt annab kokku hoida sadu

bürokraatliku iseloomuga töökohti, mis sageli dubleerivad üksteist. Kahjuks eelmiste aastate praktika

näitab, et kirve alla satuvad päästjad, politseinikud, noorem meditsiinipersonal jms. Me tahame elada

õigusriigis ja õiglases ühiskonnas. Teeme siis asju ausalt, õiglaselt ja targalt.


Nelli Kalikova

OÜ Tervisekeskuse Elulootus juhataja

Aadress

Paldiski mnt 36a, 10612 Tallinn 

Telephone

+372 6 464 012 

FacebookYouTube

MTÜ AIDSi Tugikeskus

Registrikood 80085789 

OÜ Tervisekeskus Elulootus

Registrikood 10820282

Terviseameti tegevusluba: L123456 

MTÜ Eesti HIV Positiivsete ühendus ESPO

Registrikood 80079292 

© 2024 Nelli Kalikova Tervisekeskus | Kõik õigused kaitstud.